Gymnastikkurser

Ønsker I læring og udvikling?

Målgruppe: Kurset henvender sig til instruktører, hjælpeinstruktør og forældrehjælpere.

Indhold:
Vi laver alle typer af opvarmning bla:
– Den “klassiske” med gang, hop, styrke, løb osv.
– Den legende med en masse lege.
– Den konkurrencepræget med diverse stafetter og konkurrencer.
– Den springrelateret med opvarmning på redskaberne.

Målgruppe: Henvender sig til både instruktør, hjælpeinstruktør og forældrehjælpere (nye som erfarne) til puslingehold.

Indhold: Gennem legen, udforskes både grov og finmotorikken. Vi arbejder meget med sanserne og også med afsæt i at “opdage,” at gymnasten går fra at være individuelle til at være en del af et hold. Vi opstiller gode redskabsopstillinger og får fantasien med.

Der vil blive inspireret med både leg, spring og rytme, der i denne aldersgruppe, ses som et altafgørende fundament til et langt liv med gymnastik.”

Målgruppe: Til forældrehjælpere, hjælpeinstruktører, Instruktører af drengehold.

Indhold: Med udgangspunkt i en anerkendende pædagogisk tilgang (Set, hørt & forstået.) Går vi i dybden med inspiration til drengegymnastikken. Vi arbejder med opvarmningen gennem tons, rytme, leg og parkour.

Derudover laver vi “springmiljø,” hvor vi arbejder med inspiration til en differentieret teknisk undervisning, med høj sikkerhed gennem modtagning.

Målgruppe: Kurset henvender sig til instruktører, hjælpeinstruktør og forældrehjælpere.

Indhold:
Vi arbejder med legen på mange forskellige måder:
Lege blot for at lege. Lege for at lære. Lege med konkurrencer.
Lege for at sætte fokus på en bestemt udvikling.

Lege “kendte” lege og så videreudvikle/tilpasse legen til vores målgruppen. Vi sætter også fokus på legens historie og hvorfor vi i grunden leger.

Målgruppe: Nye og erfarne forældrehjælpere og hjælpeinstruktører.

Indhold:
I vil på dette kursus få en grundlæggende viden og forståelse for opvarmning, modtagning og springtræning. Vi vil se på motorik, biomekanik, metodikker og modtagning i både teori og praksis. Kort fortalt går du fra kurset med en rygsæk fyldt af gode idéer og viden, som du i sammenspil med dit trænerteam, kan bruge til at optimere jeres træninger.

Målgruppe: Instruktører på gymnastikhold med et eller flere “urolige” gymnaster.

Indhold:
Vi arbejder udfra et pædagogisk perspektiv og prøver at få forståelse for hvorfor gymnasterne gør, som de nu gør. Gennem flere forskelige pædagogiske teorier såsom, metalisering, opfattelse af sammenhæng, nærmeste udviklingszone og anerkendende pædagogik, vil vi prøve at arbejde udfra gymnastens synsvinkel.
I fælles forum vil vi tage debatten op gennem erfaringsudveksling og arbejde videre på problemstillingerne gennem den nylærte teoretiske viden.

Vi kommer til at stille os selv de grundlæggende spørgsmål:
“Skal gymnasten tilpasse os, eller skal vi tilpasse os gymnasten?”
“Hvad er kerneproblemet og hvad gør det ved os – i både tanke og handling?”

Målgruppe: Kurset henvender sig til instruktører, hjælpeinstruktør og forældrehjælpere, som gør brug af stortrampolin og springgrav.

Indhold:
På kurset arbejder vi med stortrampolin som et træningsredskab.
Vi leger os frem til tilvænning, lege, og teknisk træning i stortrampolinen.

Derudover ser vi på hvilke træningsmuligheder der er med kombinationen af stortrampolin og hæve/sænke springgrav. Vi arbejder med biomekanik, metodikker og modtagning gennem springopstillinger.

Målgruppe: Kurset henvender sig til instruktører, hjælpeinstruktør og forældrehjælpere.

Indhold:
vi ønsker at bruge leg som et redskab, til at udfordre gymnasternes springtekniske og motoriske færdigheder.

Der arbejdes med inspiration til både leg i opvarmning, musikforståelse, springopstillinger og modtagning. Det fælles fokus er at gøre vore gymnaster til bedst mulige springere gennem teknisk knowhow.

Med dette kursus får du helt sikkert et boost til træningen med dit hold.

Målgruppe: Kurset henvender sig til både helt nye og erfarne parkourinstruktører, springinstruktører og hjælpetrænere, som gerne vil bringe parkour ind i træningen.

Indhold: Vil du gerne have et touch af Parkour i din træning med gymnasterne, eller få ny inspiration på dit parkourhold, så er det dette kursus du skal på!

Du vil komme hjem med ideer til opvarmning, lege, og opstillinger. Derudover får du parkourinspirerede øvelser, der kan laves på dit træningssted, eller i jeres nærmiljø. Dette kursus vil helt sikkert både motivere dig og dine udøvere.

Hvis du har været på et kursus,
så kan du finde noter her.

Inspirationskurser til undervisere

Til venstre kan du se de mange forskellige kurser, som vi udbyder. Klik på det som du er interesseret i og der kommer en kursusbeskrivelse frem.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker et kursus, som ikke er der – eller hvis du ønsker lidt forskelligt på ét kursus.

En fordel for jer

Vi har et tæt og meget godt samarbejde med DGI. Både på landsplan, men primært lokalt med DGI Midt, Vest, Sydøst og Nordjylland.

Det gør, at vi har flere fordelagtige muligheder. I kan fx. få tilskud fra kommunen til kurser og vi kan lave sparring med både jer og DGI om fysiske aktive tiltag. Skal der fx. være et event i jeres forening, så kan vi stå for indholdet og DGI er medaktør ift. alt det praktiske. fx. i form af PR og tilmeldinger.

Hvad siger andre om os?

Hos DGI Midtjylland Gymnastik, har vi brugt Spring og Legs kompetencer til DGI-baserede kurser, uddannelser og events. John er en fantastisk underviser og formidler, og vores kursister er meget begejstrede for ham. Vi kan kun give de bedste anbefalinger!
Maria Nøhr Laursen
Idrætskonsulent Gymnastik
Gjellerup Sdr. har flere gange brugt Spring og Leg til planlægning og gennemførsel af modtagningskurser for vores forældrehjælpere. Vi er overordentligt tilfredse med den kvalitet vi møder hos Spring og Leg. John er en fremragende instruktør, fagligt kompetent og meget behagelig at samarbejde med.
Sisse Jensen
Kursusansvarlig Gjellerup Sdr.
DGI Vestjylland Gymnastik bruger Spring og Leg som undervisere på især vores inspirationskurser indenfor børne- og springgymnastik. De kommer med en bred viden indenfor området, og er garanti for en masse brugbar viden, som kan gavne gymnastikforeningerne.
Henrik Kyhl Pedersen
Idrætskonsulent Gymnastik - Fitness

Vores målsætning

Spring og Leg – Fysisk aktivitet for alle!
Vores mål er at skabe bevægelsesglæde, læring, motivation og udvikling gennem fysisk aktivitet.
Vi arbejder med børn, unge, voksne og ældre – med og uden fysiske og psykiske udfordringer.

Info

Spring og Leg

Arnbjerg Allé 6, 8800 Viborg
Tlf.: +45 6020 6654
Mail: kontakt@springogleg.dk

CVR-nr: 35768491

Vi er også at finde på:

Copyright © 2017 Spring og Leg