Spring og modtagning

Ønsker I læring og udvikling?

Målgruppe: Kurset henvender sig til instruktører, hjælpeinstruktør og forældrehjælpere.

Indhold:
På kurset arbejde vi med springopstillinger, hvor vi bla. revurderer de Springopstillinger, som vi “plejer” at stille op.

Er de stadig de mest hensigtsmæssige for dine gymnaster?

Hvordan kan vi udvikle og udfordre gymnasterne endnu mere gennem springopstillinger?

Vi arbejder med at opstillingerne helt konkret hjælper gymnasterne i de mangler, som de nu måtte have.

Gode opstillinger kræver altid god sikkerhed! Derfor er alle typer af modtagning også i fokus på kurset.

Målgruppe: Kurset henvender sig til instruktører, hjælpeinstruktør og forældrehjælpere, som gør brug af stortrampolin og springgrav.

Indhold:
På kurset arbejder vi med stortrampolin som et træningsredskab.
Vi leger os frem til tilvænning, lege, og teknisk træning i stortrampolinen.

Derudover ser vi på hvilke træningsmuligheder der er med kombinationen af stortrampolin og hæve/sænke springgrav. Vi arbejder med biomekanik, metodikker og modtagning gennem springopstillinger.

Målgruppe: Nye og erfarne forældrehjælpere og hjælpeinstruktører.

Indhold:
I vil på dette kursus få en grundlæggende viden og forståelse for opvarmning, modtagning og springtræning. Vi vil se på motorik, biomekanik, metodikker og modtagning i både teori og praksis. Kort fortalt går du fra kurset med en rygsæk fyldt af gode idéer og viden, som du i sammenspil med dit trænerteam, kan bruge til at optimere jeres træninger.

Der tages hensyn til, at ikke alle har adgang til stortrampolin og springgrav.

Dobbeltsaltoer 

Målgruppe: Nye og erfarne Instruktører og hjælpeinstruktører på springhold.

Indhold:
Dobbeltsaltoer fra både stortrampolin og minitrampolin.
På kurset abejder vi med analyse af spring, typisk fejl, metodikker og springopstillinger, der er målrettet de mangler, som gymnasterne måtte have.

Hvordan bygger vi bedst muligt dobbeltsaltoer op, både med og uden skruer?
Vi starter med udgangspunktet i at kunne lave en koldbøtte, derfra arbejder vi os stille og roligt op med diverse opstillinger. Der er stor fokus på sikkerhed gennem modtagning.

Der tages hensyn til, at ikke alle har adgang til stortrampolin og springgrav.

Forlæns banespring og skruespring i trampolinen.
Målgruppe: Nye og erfarne Instruktører og hjælpeinstruktører på springhold.

Indhold: Forlæns banespring og skruespring i trampolinen.
På kurset abejder vi med analyse af spring, typisk fejl, metodikker og springopstillinger, der er
målrettet de mangler, som gymnasterne måtte have.

Måske har nogle af gymnasterne svært ved at lave kraftspring, indgangsalto eller kombinationer af disse? Måske har de svært ved at lave skruer, har tilvænnet sig at lave “havetrampolin barani,” eller også kan de ikke rigtigt komme videre til næste halve skrue.

Der tages hensyn til, at ikke alle har adgang til stortrampolin og springgrav.

Baglæns banespring og tumbling 
Målgruppe: Nye og erfarne Instruktører og hjælpeinstruktører på springhold.

Indhold:
Baglæns banespring og Tumbling.
På kurset abejder vi med analyse af spring, typisk fejl, metodikker og springopstillinger, der er målrettet de mangler, som gymnasterne måtte have.

Vi arbejder med opstillinger for både rondat, (araberspring) flikflak, whipbacks og baglænssaltoer med og uden skruer. (Dobbelt back efter behov.)

Derudover arbejder vi med opstillinger, der kan hjælpe gymnasterne til begyndende sammensætninger, men også opstillinger til teknisk træning for de øvede gymnaster.

Målgruppe: Kurset henvender sig til både helt nye og erfarne parkourinstruktører, springinstruktører og hjælpetrænere, som gerne vil bringe parkour ind i træningen.

Indhold: Vil du gerne have et touch af Parkour i din træning med gymnasterne, eller få ny inspiration på dit parkourhold, så er det dette kursus du skal på!

Du vil komme hjem med ideer til opvarmning, lege, og opstillinger. Derudover får du parkourinspirerede øvelser, der kan laves på dit træningssted, eller i jeres nærmiljø. Dette kursus vil helt sikkert både motivere dig og dine udøvere.

Inspirationskurser til undervisere

Til venstre kan du se de mange forskellige kurser, som vi udbyder. Klik på det som du er interesseret i og der kommer en kursusbeskrivelse frem.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker et kursus, som ikke er der – eller hvis du ønsker lidt forskelligt på ét kursus.

En fordel for jer

Vi har et tæt og meget godt samarbejde med DGI. Både på landsplan, men primært lokalt med DGI Midt, Vest, Sydøst og Nordjylland.

Det gør, at vi har flere fordelagtige muligheder. I kan fx. få tilskud fra kommunen til kurser og vi kan lave sparring med både jer og DGI om fysiske aktive tiltag. Skal der fx. være et event i jeres forening, så kan vi stå for indholdet og DGI er medaktør ift. alt det praktiske. fx. i form af PR og tilmeldinger.

Hvad siger andre om os?

Hos DGI Midtjylland Gymnastik, har vi brugt Spring og Legs kompetencer til DGI-baserede kurser, uddannelser og events. John er en fantastisk underviser og formidler, og vores kursister er meget begejstrede for ham. Vi kan kun give de bedste anbefalinger!
Maria Nøhr Laursen
Idrætskonsulent Gymnastik
Gjellerup Sdr. har flere gange brugt Spring og Leg til planlægning og gennemførsel af modtagningskurser for vores forældrehjælpere. Vi er overordentligt tilfredse med den kvalitet vi møder hos Spring og Leg. John er en fremragende instruktør, fagligt kompetent og meget behagelig at samarbejde med.
Sisse Jensen
Kursusansvarlig Gjellerup Sdr.
DGI Vestjylland Gymnastik bruger Spring og Leg som undervisere på især vores inspirationskurser indenfor børne- og springgymnastik. De kommer med en bred viden indenfor området, og er garanti for en masse brugbar viden, som kan gavne gymnastikforeningerne.
Henrik Kyhl Pedersen
Idrætskonsulent Gymnastik - Fitness

Vores målsætning

Spring og Leg – Fysisk aktivitet for alle!
Vores mål er at skabe bevægelsesglæde, læring, motivation og udvikling gennem fysisk aktivitet.
Vi arbejder med børn, unge, voksne og ældre – med og uden fysiske og psykiske udfordringer.

Info

Spring og Leg

Arnbjerg Allé 6, 8800 Viborg
Tlf.: +45 6020 6654
Mail: kontakt@springogleg.dk

CVR-nr: 35768491

Vi er også at finde på:

Copyright © 2017 Spring og Leg