Foreningsudvikling

Ønsker I sparring?

Målgruppe: Kurset henvender sig til bestyrelsen, instruktører, hjælpeinstruktør og forældrehjælpere.

Indhold: Med udgangspunkt i jeres forening ser vi på “ det plejer vi at gøre…” “Plejer” er rigtigt godt, da det jo ofte er noget der stadig fungerer. Men hvad nu hvis “plejer” spænder ben for rekruteringen af nye trænere og gymnaster?

Hvordan kan “plejer” bruges som et springbræt til erfaringsudveksling, der måske kan resultere i foreningsudvikling? Vi er nødt til at turde kigge indad.

Hvilke problematikker står vi overfor og hvordan kan de ændres eller løses, således at vi kan arbejde mere effektivt fremadrettet?

Hvad er det i grunden vi vil, som instruktør, som bestyrelse og som forening?

Hvilke arbejdsområder påtænker vi hinanden og hvilke udvalg eksisterer der allerede og kan/skal der ændres på, for at opnå et bedre udbytte?

Men vigtigst af alt, hvordan skaber vi de bedst mulige vilkår for vores gymnaster og de frivillige kræfter i foreningen, således de bibeholder motivationen og glæden ved at være frivillig.

Sammen er vi stærkest

“Det plejer vi at gøre…”
Er der mon nogle områder,
hvor I er blevet en smule mere tilbagelænet?
Nogle områder/opgaver der efterhånden halter lidt?
Har I stadig samme visioner som forening?
Spørgsmålene er garanteret mange, når I først
kommer igang. Sammen er I stærkest, når I tør
at optimerer for at skabe udvikling og nye medlemmer.

En fordel for jer

Vi har et tæt og meget godt samarbejde med DGI. 
Det gør, at vi har flere fordelagtige muligheder. vi kan lave sparring med både jer og DGI om fysiske aktive tiltag. Skal der fx. laves et event, så kan vi stå for indholdet og DGI er medaktør ift. alt det praktiske. fx. i form af PR og tilmeldinger.

Hvad siger andre om os?

Hos DGI Midtjylland Gymnastik, har vi brugt Spring og Legs kompetencer til DGI-baserede kurser, uddannelser og events. John er en fantastisk underviser og formidler, og vores kursister er meget begejstrede for ham. Vi kan kun give de bedste anbefalinger!
Maria Nøhr Laursen
Idrætskonsulent Gymnastik
Gjellerup Sdr. har flere gange brugt Spring og Leg til planlægning og gennemførsel af modtagningskurser for vores forældrehjælpere. Vi er overordentligt tilfredse med den kvalitet vi møder hos Spring og Leg. John er en fremragende instruktør, fagligt kompetent og meget behagelig at samarbejde med.
Sisse Jensen
Kursusansvarlig Gjellerup Sdr.
DGI Vestjylland Gymnastik bruger Spring og Leg som undervisere på især vores inspirationskurser indenfor børne- og springgymnastik. De kommer med en bred viden indenfor området, og er garanti for en masse brugbar viden, som kan gavne gymnastikforeningerne.
Henrik Kyhl Pedersen
Idrætskonsulent Gymnastik - Fitness

Vores målsætning

Spring og Leg – Fysisk aktivitet for alle!
Vores mål er at skabe bevægelsesglæde, læring, motivation og udvikling gennem fysisk aktivitet.
Vi arbejder med børn, unge, voksne og ældre – med og uden fysiske og psykiske udfordringer.

Info

Spring og Leg

Arnbjerg Allé 6, 8800 Viborg
Tlf.: +45 6020 6654
Mail: kontakt@springogleg.dk

CVR-nr: 35768491

Vi er også at finde på:

Copyright © 2017 Spring og Leg